Logowanie | Rejestracja

Ochrona danych

Warunki korzystania ze strony

Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z akceptacją podanych poniżej warunków użytkowania.

Użyte pojęcia

Serwis - https://www.twojczasnalas.pl

Właściciel - Rafał Karpienia, z siedzibą w Nowa Wieś 2, 09-505 Nowy Duninów, tel.: +48 783-296-685, e-mail: rafal@twojczasnalas.pl

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.

Klient - Użytkownik, który skorzystał z oferty prezentowanej w Serwisie (dokonał zakupu produktu, usługi lub wziął udział w wydarzeniu organizowanym przez Właściciela Serwisu.

Umowa - umowa zawierana na odległość, za pośrednictwem Serwisu, na zakup prawa udziału (biletu) uprawniającego do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Właściciela Serwisu lub zakupu produktu/usługi oferowanej przez Właściciela serwisu na stronie internetowej Serwisu.

Ochrona danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Właściciel Serwisu.

Wszystkie zgromadzone w Serwisie dane osobowe służą do (cele przetwarzania danych osobowych):

 • indywidualnego użytku Użytkowników;
 • złożenia zamówienia przez Użytkownika;
 • założenia, utrzymania i obsługi konta/umów/reklamacji Użytkownika przez Właściciela Serwisu;
 • wystawienia faktury, rachunku, faktury VAT lub innego paragonu;
 • do uzyskania informacji o ofercie firmy, produktach lub akcjach promocyjnych Właściciela Serwisu (marketing bezpośredni),
 • realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa.

Gwarantujemy, że dane te będą traktowane jako poufne, wykorzystane wyłącznie ww. celach.

Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane Użytkowników:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do doręczeń,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu,
 • informacje o używanej przeglądarce internetowej,
 • inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

Podanie powyższych danych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem realizacji zamówionej przez Ciebie usługi, odmową sprzedaży zamówionego produktu i/lub odmową wzięcia przez Ciebie udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Ciebie zgody lub przez okres wymagany/dopuszczony przepisami prawa, np. w przypadku obowiązków księgowych (wystawienia faktur, rachunków, itp.) okres przetwarzania (w tym przechowywania) Twoich danych osobowych wynosi 5 lat. 

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom trzecim, tj. biuro rachunkowe, księgowa, firma świadcząca usługę hostingową, firma zajmująca się obsługą strony internetowej Serwisu.

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Przekazane dane nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadasz prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wszystkie prawa zastrzeżone

Programy, teksty, zdjęcia, pliki audio i wideo oraz sposób ich rozmieszczenia na stronach internetowych Serwisu są chronione prawem autorskim. Wszelkie powielanie lub odtwarzanie zamieszczonych danych w  całości lub we fragmentach jest zabronione. Niektóre ze stron zawierają  treści chronione prawem autorskim należącym do osób trzecich.

Cookies

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki  tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. "Ciasteczka" nie zawierają żadnych danych osobowych.

Pliki cookies nie są groźne!

Pliki cookies były stosowane od zawsze (od początków istnienia internetu) i są ściśle związane z technologiami internetowymi. Tzw. ciasteczka nie są niczym nowym z naszej stronie ani zagrożeniem dla Twojego urządzenia. Służą one jedynie do lepszego wykorzystania potencjału w/w stron internetowych, na czym korzystasz również Ty,  ponieważ dzięki "ciasteczkom" ulepszamy nasze strony i podnosimy ich użyteczność – dla Ciebie.

Nie obawiaj się o swoją prywatność!

Poprzez pliki cookies nie gromadzimy informacji osobowych (takich jak  np. imię, nazwisko czy adres). Przetwarzamy jedynie historię przeglądania w/w stron internetowych oraz dane analityczne (statystyki).

Wyłączenie akceptacji plików cookies

Jeśli nie zgadzasz się na umieszczanie plików cookie w twoim urządzeniu, a nie chcesz rezygnować z przeglądania w/w stron masz  możliwość:

 1. skorzystania tymczasowo z trybu podwyższonej prywatności przeglądarki (przeglądanie w trybie prywatnym, tzw. Incognito), w którym  przeglądarka nie zapamiętuje plików cookies,
 2. wyłączenia na stałe w swojej przeglądarce możliwość pobierania i  zapisywania plików cookies do pamięci swojego urządzenia. W ten sposób trwale wyłączysz akceptację plików cookies z każdej odwiedzanej witryny internetowej, a jednocześnie będziesz mieć możliwość przeglądania naszych stron.

Informujemy, iż ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić wygodne lub prawidłowe korzystanie z Serwisu.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz np. na stronie Google: tutaj.

Stosowanie Google Analytics, Google Remarketing, …

Na stronach internetowych Serwisu wykorzystywane są Google Analytics, GoogleAdword, Piksele konwersji Facebook, Facebook Remarketing, Google Remarketing i inne usługi firmy Google Inc. ("Google"). Wymienione narzędzia wykorzystują technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Właściciela źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z w/w stron internetowych.

Google oraz Facebook gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google oraz Facebook może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google / Facebook.

W celu ochrony i zabezpieczenia przesłanych do nas danych osobowych wykorzystujemy odpowiednie procedury biznesowe. Ponadto korzystamy z  procedur zabezpieczających, jak również z technicznych i fizycznych ograniczeń dotyczących dostępu do danych osobowych. Dostęp do nich mają  jedynie upoważnieni pracownicy. Umożliwiamy każdemu Użytkownikowi prawo  dostępu do treści danych i ich aktualizację lub usunięcie, o ile nie są  już niezbędne do celów realizacji transakcji lub płatności za nią.

Odpowiedzialność

Strony internetowe Serwisu zostały opracowane z największą starannością. Mimo to, nie możemy zagwarantować, że zawarte na nich informacje są w pełni poprawne. Wykluczamy możliwość ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio na skutek korzystania ze strony, o ile nie są one wynikiem ewidentnej niedbałości lub zamierzonych działań. Nie odpowiadamy za treści zamieszczone na stronach, do których kierują zewnętrzne odnośniki (linki). Zamieszczone na stronie rysunki są wyłącznie prezentacją wzorów i możliwości rozwiązań, natomiast nie stanowią dokumentacji technicznej.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.